login wachtwoord
 

Lidmaatschap

Met de ondertekening van het inschrijfformulier wordt een verbinding aangegaan van 1 jaar aan de vereniging en dat zonder schriftelijke opzegging het lidmaatschap steeds met een jaar zal worden verlengd. Een brief of e-mail kan gericht worden aan de penningmeester. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.

Indien niet op tijd is opgezegd, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe jaar. Je lidmaatschap "tijdelijk stopzetten" behoort niet tot de mogelijkheden met uitzondering van overmacht door b.v. ziekte. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden bij het bestuur en het bestuur zal dit verzoek bespreken. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar ik verder mij te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede aan afspraken gemaakt op de Algemene Leden Vergadering.

Proefmaand

Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van BC Hoeven hebben de mogelijkheid om vier maal gratis te komen spelen. Blijkt men bij nader inzien toch niet lid te willen worden van BC Hoeven dan zijn er geen verdere verplichtingen.

Contributieverplichting

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij BC Hoeven ontstaat de verplichting tot het betalen van contributie. Bij het niet nakomen van deze verplichting ziet BC Hoeven zich genoodzaakt in uiterste gevallen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een senior lid bedraagt € 10,00 en wordt bij de eerste kwartaalbetaling toegevoegd. Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een junior lid bedraagt € 5,00 en wordt bij de eerste kwartaalbetaling toegevoegd.

10-rittenkaart

Het is daarna nog mogelijk éénmalig een 10-rittenkaart aan te schaffen. Kosten hiervan zijn € 50,00 en is één jaar geldig. Deze zijn te koop bij de penningmeester.

EIGEN GEGEVENS
Je bent niet ingelogd.

AGENDA
POLL
  • Wat vind je van de nieuwe Clubkleding?
  •  helemaal geweldig!
  •  ik vindt er niets aan
  •  dacht dat het nooit zou veranderen
  •  geen mening
  • VERSTUUR