Competitie

Ieder jaar wordt er door een competitie commissie de teamindeling gemaakt. 

De vaste personen in deze commissie zijn:

- Peter Boomaerts: competitie leider

- Frank Veschuren: trainer 

Dit jaar zat ook Daniël Tijs en Leon Akkermans in deze commissie.