Lidmaatschap

Met de ondertekening vanaf inschrijfdatum van het inschrijfformulier verbind ik mij tot een lidmaatschap bij BC Hoeven.

Opzeggen kan alleen schriftelijk en kan tot uiterlijk iedere 1ste van de maand. Na opzegging ben je nog één maand id.

Een brief of e-mail kan gericht worden aan de penningmeester. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.

Je lidmaatschap “tijdelijk stopzetten” behoort niet tot de mogelijkheden met uitzondering van overmacht door b.v. ziekte of langdurige blessure. Hiervoor kan een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de penningmeester en het bestuur zal dit verzoek bespreken.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar ik verder mij te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede aan afspraken gemaakt op de Algemene Leden Vergadering.

Inschrijfgeld  

Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een senior lid bedraagt € 10,00 en wordt bij de eerste betaling toegevoegd.

Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een junior lid bedraagt € 5,00 en wordt bij de eerste betaling toegevoegd.

Voor het lidmaatschap aansluitend aan een 10-rittenkaart wordt geen inschrijfgeld gerekend.

Proefmaand

Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van BC Hoeven hebben de mogelijkheid om 4 maal gratis te komen spelen. Blijkt men bij nader inzien toch niet lid te willen worden van BC Hoeven dan zijn er geen verdere verplichtingen.

10-rittenkaart

Het is daarna nog mogelijk éénmalig een 10-rittenkaart aan te schaffen.

Kosten hiervan zijn € 50,00 en is één jaar geldig.

Deze zijn te koop bij de penningmeester.

Op verzoek kunnen meerdere 10-rittenkaarten aangeschaft worden met een geldige reden. Dit verzoek dient schriftelijk bij de penningmeester ingediend te worden.

Regels oud- en nieuwe leden

Oud leden die binnen een jaar weer lid willen worden kunnen eenmalig een 10-ritten kaart nemen of weer lid worden.

Oud leden die na een jaar weer lid willen worden mogen 4 keer gratis komen spelen, daarna eenmalig een 10-ritten kaart nemen of weer lid worden.